کارل هاینس رومنیگه lمدیر باشگاه بایرن مونیخ با انجام مصاحبه ای پاسخ انتقادات اولاف تون از شواین اشتایگر را داد. تون ابتدای هفته عنوان کرد که شواین اشتایگر دوران اوج خود را سپری کرده است و این اظهار نظر رومنیگه را تحت تأثیر قرار نداده است.

رومنیگه به TZ گفت:"احتمالا تون به خاطر اینکه دیگر نقشی در فوتبال ندارد کلافه شده است به همین دلیل او اینگونه حرفها را در تلویزیون مطرح می کند. احتمالا او دوست داشت تا در سطح باستین فوتبال بازی کند. ما از کیفیت شواینی خیلی راضی هستیم و یک نگاه اجمالی به کارنامه ملی تون و شواین اشتایگر گویای همه چیز است و کاملا به نفع باستین است. ختم کلام! " (جواب دندان شکن رومنیگه به تون!)

 

کارل هاینس رومنیگه lمدیر باشگاه بایرن مونیخ با انجام مصاحبه ای پاسخ انتقادات اولاف  تون از شواین اشتایگر را داد. تون ابتدای هفته عنوان کرد که شواین اشتایگر دوران اوج خود را سپری کرده است و این اظهار نظر رومنیگه را تحت تأثیر قرار نداده است.  رومنیگه به TZ گفت:"احتمالا تون به خاطر اینکه دیگر نقشی در فوتبال ندارد کلافه شده است به همین دلیل او اینگونه حرفها را در تلویزیون مطرح می کند. احتمالا او دوست داشت تا در سطح باستین فوتبال بازی کند. ما از کیفیت شواینی خیلی راضی هستیم و یک نگاه اجمالی به کارنامه ملی تون و شواین اشتایگر گویای همه چیز است و کاملا به نفع باستین است. ختم کلام! "   (جواب دندان شکن رومنیگه به تون!)
/ 0 نظر / 31 بازدید